مسوولان محلی ولایت تخار می‌گویند که یک مرد جوان در ولسوالی ورسج این ولایت مادرش را با تیشه کشته و دست خواهرش را نیز قطع کرده است. جواد هجری، سخنگوی والی تخار می گوید که این رویداد عصر روز دوشنبه، در روستای موچکان ولسوالی ورسج اتفاق افتاده است. به گفته هجری، تاکنون  انگیزه این کار […]

مسوولان محلی ولایت تخار می‌گویند که یک مرد جوان در ولسوالی ورسج این ولایت مادرش را با تیشه کشته و دست خواهرش را نیز قطع کرده است.

جواد هجری، سخنگوی والی تخار می گوید که این رویداد عصر روز دوشنبه، در روستای موچکان ولسوالی ورسج اتفاق افتاده است. به گفته هجری، تاکنون  انگیزه این کار روشن نشده است، اما پلیس تحقیقاتش را آغاز کرده است. آقای هجری همچنان می گوید فردی که مادرش را کشته و دست خواهرش را قطع کرده، از ساحه فراری است. هر چند تاکنون علت و انگیزه این رویداد روشن نشده است، اما سخنگوی والی تخار  به نقل از باشنده‌گان محل گفت که این پسر معتاد به مواد مخدر بوده است.