اتحادیه اروپا و مقام های فلسطینی، به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن شهرک سازی های اسراییل، واکنش نشان داده اند. مایک پمپیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که دیگر شهرک‌ سازی ‌های رژیم اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین غیرقانونی نیست. او گفته با آن که موضع گیری آمریکا در چهار دهه گذشته […]

اتحادیه اروپا و مقام های فلسطینی، به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن شهرک سازی های اسراییل، واکنش نشان داده اند.

مایک پمپیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که دیگر شهرک‌ سازی ‌های رژیم اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین غیرقانونی نیست. او گفته با آن که موضع گیری آمریکا در چهار دهه گذشته در این باره متفاوت بوده، اما دولت کنونی آمریکا شهرک سازی های غیرنظامی اسراییل را متناقض با قوانین بین ‌المللی نمی داند. اتحادیه اروپا، در واکنش به این تصمیم آمریکا گفته است که  شهرک ‌سازی اسراییل در اراضی اشغالی فلسطینی طبق قوانین بین ‌المللی غیر قانونی است. فدریکا موگرینی، مسوول  سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ‌ای از رژیم اسراییل خواسته تا ‌عنوان یک قدرت اشغالگر به شهرک ‌سازی ‌ها مطابق با تعهدات خود خاتمه دهد. مقام های فسطین نیز این تصمیم آمریکا را ضربه ‌ای دیگر به حقوق بین ‌الملل، عدالت و صلح خوانده اند.