وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که این فرماندهان گروه طالبان در پی عملیات قطعات خاص پلیس در روستاهای آهنگران، بابری و الف خان ولسوالی بره کی برک ولایت لوگر کشته شدند. براساس خبرنامه، این عملیات با حمایت هوایی همراه بوده است. وزارت داخله می گوید که مقداری سلاح و جنگ افزار گروه […]

وزارت امور داخله در خبرنامه ای گفته است که این فرماندهان گروه طالبان در پی عملیات قطعات خاص پلیس در روستاهای آهنگران، بابری و الف خان ولسوالی بره کی برک ولایت لوگر کشته شدند.

براساس خبرنامه، این عملیات با حمایت هوایی همراه بوده است. وزارت داخله می گوید که مقداری سلاح و جنگ افزار گروه طالبان نیز درپی این عملیات نابود شده است.