کمیسیون مستقل حقوق بشر بر تشدید تلاش‌ ها برای گفتگوهای بین‌الافغانی صلح تاکید کرده است. در یک اعلامیه این کمیسیون از جوانب گفتگو کننده خواسته است که روی مکانیزم‌های روشن، برای شامل‌کردن خواست‌ها و نگرانی‌ها، توافق کنند. این کمیسیون روز سه شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که گفتگوهای بین‌الافغانی بهترین راهکار برای پایان خشونت […]

کمیسیون مستقل حقوق بشر بر تشدید تلاش‌ ها برای گفتگوهای بین‌الافغانی صلح تاکید کرده است. در یک اعلامیه این کمیسیون از جوانب گفتگو کننده خواسته است که روی مکانیزم‌های روشن، برای شامل‌کردن خواست‌ها و نگرانی‌ها، توافق کنند.

این کمیسیون روز سه شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که گفتگوهای بین‌الافغانی بهترین راهکار برای پایان خشونت و خون‌ریزی در افغانستان است. کمیسیون حقوق بشر گفته است که گفتگوهای صلح وقتی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که جوانب گفتگوکننده، با عبور از رویکردهای تمامیت‌خواهانه، واقعیت‌های متنوع و متکثر اجتماع بزرگ افغانستان را به رسمیت شناخته و این تنوع را با شکل‌دهی هیات همه‌شمول انعکاس دهند.

این کمیسیون تاکید کرده است که بی‌توجهی به ارزش‌های حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح، آینده صلح‌آمیز را برای افغانستان رقم نخواهد زد.

در اعلامیه ای این کمیسیون آمده که با فراهم‌شدن زمینه حضور نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های نهادهای مدنی، نمایندگان زنان و سایر دسته‌های اجتماعی در گفتگوهای صلح، دستیابی به صلح پایدار ممکن است.

کمیسیون حقوق بشر گفته است که جنگ کنونی در افغانستان، منجر به نقض گسترده حقوق بشری شهروندان این کشور شده است.

این کمیسیون گفته که آماده است تا در گفتگوهای صلح نقش سازنده، بی‌طرف، غیرسیاسی و مستقل داشته باشد و از این طریق چگونگی رعایت ارزش‌های حقوق بشری، خواست‌ های قربانیان و گروه‌های آسیب‌پذیر را در این روند، نظارت کند.