دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای دومین بار روند بازشماری آرا را تحریم کرد. عبدالله عبدالله رییس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که، اساس تشخیص آرا بایومتریک است و آرای حدود ۲۴۳۲ محل که به باز شماری و تفتیش فرستاده شده بر اساس قانون مشروعیت ندارد. این در حالیست که هوادران دسته های […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای دومین بار روند بازشماری آرا را تحریم کرد.

عبدالله عبدالله رییس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که، اساس تشخیص آرا بایومتریک است و آرای حدود ۲۴۳۲ محل که به باز شماری و تفتیش فرستاده شده بر اساس قانون مشروعیت ندارد.

این در حالیست که هوادران دسته های انتخاباتی معترض در برابر دفتر های ولایتی کمیسیون انتخابات اعتراض کردند که در نتیجه این درگیری ها یک تن از ناظران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی کشته شده است.

آیا کمیسیون با این مشکل کنار خواهد آمد؟

و پیامد این کش و قوس ها در این شرایط حساس چه خواهد بود؟

آیا بحرانی در راه است؟