دادستانی کل تایید کرد که افراد مسلح ناشناس به موتر حامل چهار دادستان فرودگاه نظامی بگرام، حمله کرده‌اند. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می گوید که این رویداد صبح امروز در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل رخ داده است. آقای رسولی می گوید که این دادستان ها هنگام آماج حمله مردان تفنگدار در مربوطات ولسوالی قره‌باغ […]

دادستانی کل تایید کرد که افراد مسلح ناشناس به موتر حامل چهار دادستان فرودگاه نظامی بگرام، حمله کرده‌اند.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می گوید که این رویداد صبح امروز در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل رخ داده است. آقای رسولی می گوید که این دادستان ها هنگام آماج حمله مردان تفنگدار در مربوطات ولسوالی قره‌باغ قرار گرفته اند که به سوی محل کار شان در این فرودگاه می‌رفتند. به گفته وی، در نتیجه این رویداد تروریستی، دو دادستان کشته شده اند و دو تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند. تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.