در آستانه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات، ۹ تکت انتخاباتی اعتراض شدید خود نسبت به بروز تقلب در این انتخابات را اعلام کردند و گفته اند که نتیجه اینچنینی انتخابات رانمیپذیرند. وجود بیش از یک میلیون رأی «تقلبی» در صندوق‌های رأی‌دهی را «شرم‌آور» و برای مردم‌سالاری در کشور زیانبار نخواهد بود؟ این در حالیست که کمیسیون […]

در آستانه اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات، ۹ تکت انتخاباتی اعتراض شدید خود نسبت به بروز تقلب در این انتخابات را اعلام کردند و گفته اند که نتیجه اینچنینی انتخابات رانمیپذیرند.

وجود بیش از یک میلیون رأی «تقلبی» در صندوق‌های رأی‌دهی را «شرم‌آور» و برای مردم‌سالاری در کشور زیانبار نخواهد بود؟ این در حالیست که کمیسیون انتخابات دوبار است که تقویم انتخابات برای اعلام نتیجه ابتدایی را نقض میکند.

عامل کندی و در روند کار کمیسیون انتخابات چیست؟ اگر انتخابات به بحران برود عامل این بحران که خواهد بود؟