درپی وقوع یک رویداد ترافیکی در ایالت سیستان و بلوچستان ایران، صبح روز پنجشنبه بیست چهار تن از مهاجران افغانستان جان باختند و بیست و هشت مهاجر دیگر زخم برداشته اند. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌ کنندگان گفته است که این مهاجران می خواستند به گونه قاچاقی به ایران سفر کنند. سخنگوی وزارت […]

درپی وقوع یک رویداد ترافیکی در ایالت سیستان و بلوچستان ایران، صبح روز پنجشنبه بیست چهار تن از مهاجران افغانستان جان باختند و بیست و هشت مهاجر دیگر زخم برداشته اند.

عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌ کنندگان گفته است که این مهاجران می خواستند به گونه قاچاقی به ایران سفر کنند. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت ‌کنندگان گفته که زخمیان این رویداد به شفاخانه‌ انتقال داده شده اند. به گفته وی، چهار شهروند ایرانی به شمول دو راننده نیز در این رویداد کشته شدند. دلیل این رویداد کفیدن تایرهای موتر گفته شده است.