وزارت امور داخله از کشف و انهدام یک ذخیرگاه مواد انفجاری طالبان در ولایت هملند خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت امده است که  این ذخیره گاه مواد انفجاری شب گذشته طی عملیات ویژه در مربوطات روستای “جوماند” مرکز این ولایت کشف شده است. خبرنامه می افزاید که از این ذخیره گاه، هشت […]

وزارت امور داخله از کشف و انهدام یک ذخیرگاه مواد انفجاری طالبان در ولایت هملند خبر داده است.

در یک خبرنامه این وزارت امده است که  این ذخیره گاه مواد انفجاری شب گذشته طی عملیات ویژه در مربوطات روستای “جوماند” مرکز این ولایت کشف شده است. خبرنامه می افزاید که از این ذخیره گاه، هشت حلقه ماین بشکه ی و مقداری پنجاه کیلوگرام مواد انفجاری کشف و به دست آمده است.