در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتى به رهبرى کماندوها، در ولایت بغلان پنج فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند. در یک خبرنامه قول اردوى عملیات های خاص آمده است که این عملیات در ولسوالی دند غـورى این ولایت انجام شده است. درپی این حمله سه هراس افگن دیگر زخم برداشته اند.

در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتى به رهبرى کماندوها، در ولایت بغلان پنج فرد وابسته به گروه طالبان کشته شده اند.

در یک خبرنامه قول اردوى عملیات های خاص آمده است که این عملیات در ولسوالی دند غـورى این ولایت انجام شده است. درپی این حمله سه هراس افگن دیگر زخم برداشته اند.