وزرات معارف گزارش ها را درباره آزار جنسی دانش آموزان در ولایت لوگر رد می کند. به تازگی روزنامه گارین در گزارشی نوشته که دانش آموزان یک مکتب در ولایت لوگر به صورت مکرر مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. وزارت معارف، ادعاها در یک گزارش مبنی بر آزار جنسی بیش از پنجصد دانش آموز […]

وزرات معارف گزارش ها را درباره آزار جنسی دانش آموزان در ولایت لوگر رد می کند. به تازگی روزنامه گارین در گزارشی نوشته که دانش آموزان یک مکتب در ولایت لوگر به صورت مکرر مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

وزارت معارف، ادعاها در یک گزارش مبنی بر آزار جنسی بیش از پنجصد دانش آموز مکتب در ولایت لوگر را رد کرد. این در حالیست که روزنامه بریتانیایی گاردین در یک گزارش تازه ادعا کرده که بیش از پنجصد دانش‌ آموز در چندین مکتب در ولایت لوگر از سوی معلمان، سر معلمان و مقام های محلی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته ‌اند. در این گزارش که با چند دانش آموز قربانی سوء استفاده جنسی گفتگو شده، آمده است که دستکم در شش مکتب، معلمان در کتابخانه مکان ‌های مخفی ایجاد کرده و به آزار جنسی کودکان پرداخته ‌اند.

وزارت معارف اما در موضع گیری ابتدایی، ادعاها در این گزارش را بی ‌اساس دانسته می‌ گوید، امکان ندارد که در مکتب ها از کودکان دانش ‌آموز سوء استفاده جنسی صورت بگیرد. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف گفته که ایجاد فضای خلوت در مکتب های که معلمان بتوانند در آن از دانش ‌آموزان سوء استفاده جنسی کنند، امکان ندارد. با این حال، سخنگوی وزارت معارف، می گوید که این وزارت در این باره تحقیق خواهد کرد.