مسوولان امداد رسانی ملل متحد گفته اند که در آستانه فرارسیدن زمستان، روند انتقال مواد خوراکی و پول نقد برای کمک به نیازمندان در افغانستان آغاز شده است. زلاتان ملیسیک، یکی از مقام‌ های دفتر هماهنگی امور کمک ‌های بشری ملل متحد گفته است که صدها هزار شهروند افغانستان در جریان زمستان تحت پوشش کمک‌ […]

مسوولان امداد رسانی ملل متحد گفته اند که در آستانه فرارسیدن زمستان، روند انتقال مواد خوراکی و پول نقد برای کمک به نیازمندان در افغانستان آغاز شده است.

زلاتان ملیسیک، یکی از مقام‌ های دفتر هماهنگی امور کمک ‌های بشری ملل متحد گفته است که صدها هزار شهروند افغانستان در جریان زمستان تحت پوشش کمک‌ ها قرار خواهند گرفت. به گفته او، انتقال دوازه هزار و پنج صد تن مواد خوراکی و دوصد و چهل میلیون افغانی آغاز شده است. بر اساس معلومات ملل متحد، آمار آوارگان جنگ، بیجاشدگان داخلی و برگشت ‌کنندگان از آغاز سال روان میلادی تاکنون به بیش از یک میلیون تن می ‌رسند.