کمیسیون انتخابات علام کرد که به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی تکت‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی روند بازشماری آراء در سراسر کشور متوقف شده است.زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیز بار دیگر به تعویق افتاده است. مسوولان کمیسیون انتخابات می گویند که به دلیل توقف تفتیش و بازشماری آرا در تمام […]

کمیسیون انتخابات علام کرد که به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی تکت‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی روند بازشماری آراء در سراسر کشور متوقف شده است.زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیز بار دیگر به تعویق افتاده است. مسوولان کمیسیون انتخابات می گویند که به دلیل توقف تفتیش و بازشماری آرا در تمام ولایت ها، نتایج ابتدایی انتخابات در بیست و سوم ماه عقرب اعلام نخواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به تاریخ بیست و سوم ماه عقرب اعلام شود، بار دیگر به تعویق افتاده است. عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که به دلیل توقف تفتیش و بازشماری آرا در تمام ولایت ها، امکان ندارد که نتایج ابتدایی انتخابات در بیست و سوم عقرب اعلام شود.

بر اساس تقویم کمیسیون انتخابات، باید نتایج ابتدایی در بیست و هفتم ماه میزان اعلام می‌شد؛ اما به دلیل مشخص‌کردن آرای بایومتریکی – که به گفته کمیسیون به زمان بیشتر نیاز دارد، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به بیست و سوم ماه عقرب به تعویق افتاد.

همچنان رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس یک تصمیم تازه روند بازشماری و تفتیش آرا را در سی و چهار ولایت کشور متوقف کرده اند. در اعلامیه کمیسیون آمده که به منظور رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی تکت‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی روند بازشماری آراء را در سراسر کشور متوقف شده است.

پیش از این برخی تکت های انتخاباتی به شمول تکت های عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل خواهان توقف این روند شده بودند.

اما بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا تا روز چهارشنبه بیست دوم ماه عقرب،‌ در نه‌صدو نود و چهار محل پایان یافته بود. این روند در ده ولایت به دلیل مداخلات حامیان شماری از  تکت های انتخاباتی آغاز نشده بود.