وزارت شهرسازی و اراضی کشور اعلام کرده است که درپی سروی صدها هزار منزل رهایشی غیررسمی و غیرپلانی در هشت ولایت کشور، برای بیست هزار تن در این مناطق سند ملکیت توزیع شده است. وزارت شهرسازی و اراضی کشور اعلام کرده است که صدها هزار منزل رهایشی غیررسمی و غیرپلانی در هشت ولایت کشور سروی […]

وزارت شهرسازی و اراضی کشور اعلام کرده است که درپی سروی صدها هزار منزل رهایشی غیررسمی و غیرپلانی در هشت ولایت کشور، برای بیست هزار تن در این مناطق سند ملکیت توزیع شده است.

وزارت شهرسازی و اراضی کشور اعلام کرده است که صدها هزار منزل رهایشی غیررسمی و غیرپلانی در هشت ولایت کشور سروی و ثبت شده است و برای بیست هزار تن در این مناطق سند ملکیت توزیع شده است. حشمت ناصری سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته است که روند سروی و ثبت ساحات غیررسمی شهری، در ولایت های کابل، هرات، مزارشریف، جلال‌آباد، کندهار، فراه، بامیان و نیلی مرکز دایکندی تطبیق شده است.

به گفته وی، در این هشت ولایت هفتصد و هفتادو چهار هزار و دوصد و سی و سه منزل رهایشی سروی و ثبت شده است.

بر اساس برنامه سروی و ثبت ساحات غیررسمی و پلانی وزارت شهر سازی و اراضی، به مالکان این‌گونه منازل رهایشی، سند رسمی ملکیت توزیع می‌شود که تاکنون در شهرهای کابل، هرات، جلال آباد، بامیان و نیلی برای بیست هزار نفر سند ملکیت توزیع شده است.

بر اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی آنانی که بر زمین‌های دولتی خانه اعمار کرده اند، از مالک خانه در بدل هر بسوه هزار افغانی گرفته می‌شود. همچنان آنانی که بر زمین‌های شخصی خانه اعمار کرده اند، هزار افغانی برای سند ملکیت پرداخت می کنند.

هدف از برنامه سروی و ثبت ساحات غیررسمی و غیرپلانی شهری، در کنار توزیع سند گسترش خدمات شهری برای آن مناطق است. وزارت شهرسازی و اراضی در نظر دارد که این برنامه را پس از شهرها در ولسوالی‌ها نیز توسعه دهد.

بر بنیاد معلومات این وزارت، این برنامه را تا اکنون در ولسوالی‌های میربچه کوت کابل، اسپین‌بولدک کندهار، انجیل هرات و ولسوالی بلخ در ولایت بلخ آغاز کرده است. در این ولسوالی‌ها هفده هزار و هفت صد و هشتاد منزل رهایشی، سروی و ثبت شده اند.

بر اساس پلان وزارت شهرسازی و اراضی، تا ختم سال دوهزار و بیست میلادی، در این هشت ولایت برای پنجصد هزار نفر که در ساحات غیرپلانی خانه اعمار کرده اند، سند ملکیت توزیع خواهد شد. بر بنیاد تخمین این وزارت، حدود سه میلیون شهروند کشور به خدمات شهری از این طریق دسترسی خواهند یافت.