آقای بلخی از چند سال به این سو بیمار بود و سرانجام دیشب درگذشته است. صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان ضمن غم شریکی با خانواده آقای بلخی، او را از شخصیت های خوشنام و فرهنگی کشور توصیف کرده است. در همین حال عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز در پیامی، از کارکردهای فرهنگی […]

آقای بلخی از چند سال به این سو بیمار بود و سرانجام دیشب درگذشته است.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان ضمن غم شریکی با خانواده آقای بلخی، او را از شخصیت های خوشنام و فرهنگی کشور توصیف کرده است. در همین حال عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز در پیامی، از کارکردهای فرهنگی اسدالله حنیف بلخی ستایش کرده و مرگ او را ضایعه ای در بخش فرهنگی کشور خوانده است.