وزارت معارف نشستی را از بهر بازنگری نصاب تعلیمی در کابل برگزار کرده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به دستاوردهای وزارت معارف در سال های گذشت می گوید که هنوزهم مشکلاتی در بخش‌های نصاب تعلیمی کشور موجود است. وزارت معارف نشستی را زیر نام “نشست مشورتی نصاب تعلیمی قابلیت محور” با […]

وزارت معارف نشستی را از بهر بازنگری نصاب تعلیمی در کابل برگزار کرده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به دستاوردهای وزارت معارف در سال های گذشت می گوید که هنوزهم مشکلاتی در بخش‌های نصاب تعلیمی کشور موجود است.

وزارت معارف نشستی را زیر نام “نشست مشورتی نصاب تعلیمی قابلیت محور” با اشتراک متخصصان بخش معارف، فعالان مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان کمیسیون حقوق بشر، نمایندگان شورای علما، کار کنان ادارات دولتی، آموزگاران و شماری از مقام‌های دولتی به هدف اصلاح نصاب تعلیمی برگزار کرده است.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، با اشاره بر این که وزارت معارف دستآوردهای قابل ملاحظه در بخش آموزش و پرورش در سال‌های گذشته دارد گفته است که مشکلاتی نیز در بخش‌های نصاب تعلیمی از قبیل مشکلات املایی و نا رسایی‌ها در طرح و دیزاین کتاب‌ های درسی و کیفیت پایین آموزش وجود دارد. به گفته وی، با ریشه‌یابی این نقایص و با استفاده از تجربیات و معیارهای پذیرفته شده جهانی در بخش آموزش، وزارت معارف این نقایص را باید به قوت تبدیل کند.

درهمین حال، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف بر همکاری نهادهای مربوطه در امر بهبود کیفیت نصاب تعلیمی کشور تاکید کرده و گفته است که وزارت معارف تلاش می کند تا مشکل نصاب تعلیمی را رفع کند.

ازسوی هم، احمد سیرمهجور، معاون وزارت تحصیلات عالی نیز گفته است که این وزارت هرنوع همکاری را با وزارت معارف برای معیاری سازی نصاب آموزشی خواهد داشت.

در نشست مشورتی سه روزه “نصاب تعلیمی قابلیت محور”، اشتراک کنند‌گان پیشنهادها و طرح‌های خود را از بهر بلند بردن کیفیت نصاب تعلیمی کشور با وزارت معارف شریک خواهند کرد.