وزارت دفاع ملی از کشته شدن ملا حمدو مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی شنکی ولایت زابل خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این فرد کلیدی طالبان صبح  امروز در اثر حمله هوایی در ولسوالی شنکی با دو محافظ اش کشته شده است. خبرنامه می افزاید که ملا حمدو طراح و […]

وزارت دفاع ملی از کشته شدن ملا حمدو مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی شنکی ولایت زابل خبر داده است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این فرد کلیدی طالبان صبح  امروز در اثر حمله هوایی در ولسوالی شنکی با دو محافظ اش کشته شده است. خبرنامه می افزاید که ملا حمدو طراح و برنامه ریز اصلی حملات انفجاری و ماین گذاری‌، انتقال دهنده مواد انفجاری و همچنان مسوول ساختن ماین ها و موتر بم برای ولایت زابل بود و روابط نزدیک با اعضای القاعده داشت.