بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بازشماری آرای بدون شناخت بایومتریک را بحران زا می داند. این نهاد ناظر انتخاباتی در اعلامیه ای گفته است که بازشماری بخشی از آرا بدون در نظر داشت قوانین، مقررات و تعهدات کمیسیون مستقل انتخابات بحران زا خواهد بود. این نهاد تأکید کرده است: تصمیم کمیسیون انتخابات برای بازشماری […]

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا بازشماری آرای بدون شناخت بایومتریک را بحران زا می داند. این نهاد ناظر انتخاباتی در اعلامیه ای گفته است که بازشماری بخشی از آرا بدون در نظر داشت قوانین، مقررات و تعهدات کمیسیون مستقل انتخابات بحران زا خواهد بود.

این نهاد تأکید کرده است: تصمیم کمیسیون انتخابات برای بازشماری آرا خلاف ماده نزدهم قانون تعدیل انتخابات است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان همچنان گفته است که نگران نقض شدن تقویم انتخابات ریاست جمهوری است و کمیسیون مستقل انتخابات باید به زودی، نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند.