مسوولان محلی ولایت بدخشان گفته اند که بخش عمده اراضی ولسوالی نسی این ولایت را گروه طالبان تصرف کرده است. ولسوالی نسی در مرز با تاجیکستان قرار دارد. عبدالغفار گردش، معاون والی بدخشان به آژانس خبررسانی انترفکس روسیه گفته است که حکومت صرف در مرکز ولسوالی نسی حاکمیت دارد. او گفته است که افراد وابسته […]

مسوولان محلی ولایت بدخشان گفته اند که بخش عمده اراضی ولسوالی نسی این ولایت را گروه طالبان تصرف کرده است.

ولسوالی نسی در مرز با تاجیکستان قرار دارد. عبدالغفار گردش، معاون والی بدخشان به آژانس خبررسانی انترفکس روسیه گفته است که حکومت صرف در مرکز ولسوالی نسی حاکمیت دارد. او گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان، هشتاد درصد این ولسوالی را تصرف کرده اند. معاون والی بدخشان افزوده که اگر ولسوالی نسی از حضور افراد وابسته به گروه طالبان تصفیه نشود، احتمال دارد جنگجویان خارجی نیز در این ولسوالی نفوذ کنند.