نگرانی دبیرکل سازمان ملل نسبت به نحوه مقابله با معترضان در عراق

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نسبت به نحوه مقابله با تظاهرکنندگان در عراق ابراز نگرانی کرده است.

با ادامه تظاهرات در عراق و گزارشها از استفاده از گلوله جنگی علیه تظاهرکنندگان، دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ ای، استفاده از مهمات جنگی علیه اعتراض کنندگان را نگران کننده خوانده و خواستار آن شده است که خشونت علیه اعتراض کنندگان به شکلی جدی مورد بررسی قرار گیرد. در جریان بیش از یکماه اعتراض در عراق، بیش از دوصد و شصت تن کشته و نزدیک به ده هزار تن زخمی شده ‌اند. بیشتر قربانیان از اعتراض کنندگان استند که بسیاری از آنان هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفته ‌اند. دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر حق همگان برای برخورداری از آزادی تجمع و برگزاری اعتراضات، بار دیگر خواهان “مذاکره معنادار بین دولت و اعتراض کنندگان” در عراق شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top