سازمان پژوهشی گالوپ در گزارش تازه خود اعلام کرده است که افغانستان در سال دوهزار و هژده میلادی ناامن ترین کشور در جهان بود. برای تهیه این گزارش با حدود یکصد هزار تن در هر کشور گفتگو شده است. یک نهاد پژوهشی آمریکایی، افغانستان را در سال دوهزار و هژده، ناامن ‌ترین کشور در سطح […]

سازمان پژوهشی گالوپ در گزارش تازه خود اعلام کرده است که افغانستان در سال دوهزار و هژده میلادی ناامن ترین کشور در جهان بود. برای تهیه این گزارش با حدود یکصد هزار تن در هر کشور گفتگو شده است.

یک نهاد پژوهشی آمریکایی، افغانستان را در سال دوهزار و هژده، ناامن ‌ترین کشور در سطح جهان توصیف کرده است. نهاد پژوهشی گالوپ، گزارش تازه خود را که براساس مصاحبه با نزدیک به یک صد و پنجاه و دو هزار تن در یک صد و چهل و دو کشور و تهیه کرده، روز پنجشنبه منتشر کرد.

در تهیه این گزارش، از حدود یکهزار تن در هر کشور در مورد میزان اعتماد شان نسبت به نیروهای پلیس، احساس امنیت شب هنگام و این که آیا در دوازده ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفته اند یا نه، پرسیده شده است.

بر اساس جواب به این سوال‌ ها، افغانستان تنها سی و هشت امتیاز گرفته و در پایین ‌ترین جایگاه، پس از ونزویلا قرار گرفته است. نهاد گلوپ در جزییات این آمار نوشته است که تنها سیزده درصد از گفتگو ‌شوندگان در افغانستان گفته اند که از امنیت شب هنگام خود مطمین استند و تنها بیست و دو درصد گفته اند که به نیروهای پلیس اعتماد دارند.

بر اساس این گزارش، پنجاه درصد گفتگو شوندگان در افغانستان گفته اند که در جریان سال دوهزار و هژده پول و یا اموال ‌شان به سرقت رفته و بیست و نه درصد دیگر نیز گفته اند که مورد حمله قرار گرفته اند.

در گزارش گالوپ آمده است که در هر کشور با حدود یک‌هزار تن بالاتر از سن چهارده گفتگو شده است. این گفتگو‌ها در مواردی رو در رو و در موارد دیگر، از طریق تلفن انجام شده است.

در این گزارش، سنگاپور، با نود و هفت امتیاز، تاجیکستان با نود و چهار امتیاز و امارات متحد عربی با نود و سه امتیاز، جایگاه اول تا سوم را در رده‌ بندی امنیت و مصوونیت جهانی به دست آورده اند.