دو کارمند سابق توییتر در آمریکا به جاسوسی برای عربستان سعودی متهم شده اند. این افراد در پیوند به کسب اطلاعات شخصی کاربران توییتر از جمله منتقدان عربستان سعودی و کمک به ماموران سعودی متهم شناخته شده اند. دادگاهی در شهر سانفرانسیسکو آمریکا از این دو به عنوان “احمد ابوعمو” شهروند آمریکا و “علی الزباره” […]

دو کارمند سابق توییتر در آمریکا به جاسوسی برای عربستان سعودی متهم شده اند. این افراد در پیوند به کسب اطلاعات شخصی کاربران توییتر از جمله منتقدان عربستان سعودی و کمک به ماموران سعودی متهم شناخته شده اند.

دادگاهی در شهر سانفرانسیسکو آمریکا از این دو به عنوان “احمد ابوعمو” شهروند آمریکا و “علی الزباره” شهروند عربستان نام برده است. شخص سومی به نام “احمد المطیری” هم متهم به جاسوسی برای عربستان است. یکی از متهمان احمد ابوعمو که روز چهارشنبه در دادگاهی در آمریکا حاضر شد به جعل اسناد و ارایه اظهارات کذب به پلیس فدرال، اف بی آی، نیز متهم شده است. اما گفته شده که گمان می رود علی الزباره و احمد المطیری هر دو در عربستان باشند. توییتر در بیانیه ای اقدامات این افراد را در راستای تضعیف خدمات خود خوانده است.