فرماندهی پلیس کابل تایید می کند که مردی همسرش را با ضرب چاقو در داخل دادگاهی در شهر کابل به قتل رسانده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل می گوید که این رویداد روز دوشنبه در داخل دادگاه ابتدایی شهر کابل رخ داده است. به گفته آقای فرامرز این زوج مشکل خانوادگی داشت. سخنگوی […]

فرماندهی پلیس کابل تایید می کند که مردی همسرش را با ضرب چاقو در داخل دادگاهی در شهر کابل به قتل رسانده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل می گوید که این رویداد روز دوشنبه در داخل دادگاه ابتدایی شهر کابل رخ داده است. به گفته آقای فرامرز این زوج مشکل خانوادگی داشت. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفته که فرد قاتل بازداشت شده است و تحقیقات از وی جریان دارد.