ایران از فردا چهارشنبه گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای خود را آغاز می کند. حسن روحانی رییس جمهور ایران امروز از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات هسته ‌ای ایران خبر داد و گفت که از فردا به سانتریفیوژهای مستقر در مرکز هسته ای فردو گاز تزریق می شود. براساس برجام، ایران می تواند در […]

ایران از فردا چهارشنبه گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای خود را آغاز می کند. حسن روحانی رییس جمهور ایران امروز از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات هسته ‌ای ایران خبر داد و گفت که از فردا به سانتریفیوژهای مستقر در مرکز هسته ای فردو گاز تزریق می شود.

براساس برجام، ایران می تواند در مرکز هسته ای فردو سانتریفیوژ ها را بچرخند، اما گاز به انها ترزیق نکنند. آقای روحانی با تاکید بر گازدهی به این سانتریفیوژها، گفته است که اقدامات جدید ایران نیز با نظارت ‌آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد بود. رییس جمهور ایران افزوده که گام چهارم مثل سه گام دیگر قابل بازگشت است و هر زمانی که اعضای برجام به تعهدات کامل خودشان برگشتند ایران هم به تعهدات کامل خود بر می گردد. رییس جمهور ایران در عین حال به ادامه تمام مذاکراتی که با برخی از کشورها برای حفظ برجام تاکنون انجام داده اند، تاکید کرده و دو ماه دیگر برای مذاکره و حفظ برجام مهلت تعیین کرده است.