مایا کوسیاتچیچ سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ‌ای اعلام کرده است که اتحادیه اروپا تمامی فعالیت‌ های شهرک‌ سازی رژیم اسراییل را براساس قوانین بین الملل، غیر قانونی می ‌داند. به گزارش خبرگزاری “آکی” ایتالیا، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این شهرک‌ سازی ها برقراری صلح دایمی را در […]

مایا کوسیاتچیچ سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ‌ای اعلام کرده است که اتحادیه اروپا تمامی فعالیت‌ های شهرک‌ سازی رژیم اسراییل را براساس قوانین بین الملل، غیر قانونی می ‌داند.

به گزارش خبرگزاری “آکی” ایتالیا، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این شهرک‌ سازی ها برقراری صلح دایمی را در منطقه تضعیف می ‌کند. اتحادیه اروپا از رژیم اسراییل خواست به هرگونه ساخت و ساز در اراضی اشغالی فلسطین پایان دهد. پیش از این نیز سازمانها و نهادهای بین المللی، ساخت و ساز شهرک ها توسط رژیم اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین را براساس قطعنامه بیست و سه، سی و چهار شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرقانونی خوانده اند.