دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که هنوز ارای باطل در سیستم وجود دارد که نیاز است پیش از باز شماری آرا این آرا باطل شود. مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گویند که سه صد هزار رای باطل هنوز هم در سیستم وجود دارد و دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از بازشماری […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که هنوز ارای باطل در سیستم وجود دارد که نیاز است پیش از باز شماری آرا این آرا باطل شود. مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گویند که سه صد هزار رای باطل هنوز هم در سیستم وجود دارد و دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از بازشماری آرا توسط مسوولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی می کند.

مسوولان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در پیوند به کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات معلومات خود را با خبر نگاران شریک کردند. نور رحمان اخلاقی، مسوول فنی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید هنوز هم سه صد هزار رای باطل در سیستم وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است. آقای اخلاقی، از بازشماری آرا توسط مسوولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز ابراز نگرانی می کند و می گوید که مسوولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب ها سازمان یافته دست دارند و اگر باز شماری زیر نظر این افراد صورت گیرد یکبار دیگر زمینه برای تقلب مساعد خواهد شد. مسوول فنی دسته ثبات و همگرایی می افزاید هنوز سقف آرای هر صندوق مشخص نشده است که این امر نگران کننده است

آقای اخلاقی می گوید که برای شناسایی عکس های تکراری استندرد جهانی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مدنظر گرفته نشده است و کمیسیون انتخابات با این مسأله سلیقه ای برخورد می کند. پیش از این کمیسیون انتخابات گفته بود که باز شماری آرا را روز دوشنبه آغاز می کند. اما هنوز این روند آغاز نشده است.