ملل متحد از تداوم تهدیدها در برابر سکتور صحی در برخی از مناطق افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه این سازمان گفته است که این تهدیدها بر دسترسی مردم به خدمات صحی تاثیرات منفی گذاشته است. براساس گزارش هفته وار این نهاد، با بسته شدن نزده درمانگاه در ولایت […]

ملل متحد از تداوم تهدیدها در برابر سکتور صحی در برخی از مناطق افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه این سازمان گفته است که این تهدیدها بر دسترسی مردم به خدمات صحی تاثیرات منفی گذاشته است. براساس گزارش هفته وار این نهاد، با بسته شدن نزده درمانگاه در ولایت سمنگان یکصد و هشتاد هزار تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شده اند. همچنان در این گزارش، به کشته شدن دو کارمند صحی در ولایت غور اشاره شده است. براساس گزارش دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل، در دو هفته گذشته دو بار کارمندان صحی در ولایت غور هدف حمله قرار گرفته اند.

بااین حال، یک سخنگوی وزارت صحت عامه گفته که در شش ماه گذشته، حدود یکصد و پنجاه مرکزی صحی در کل کشور از بهر ناامنی ها به صورت مقطعی بسته شده است.