جنرال محبوب الله امیری رییس پیشین اداره ضد حوادث و آتش نشانی وزارت امور داخله، به اثر بیماری در گذشت. صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی از درگذشت جنرال محبوب الله امیری ابراز تاسف کرده و مرگ او را ضایعه بزرگ دانسته است. در پیام رییس جمعیت اسلامی افغانستان از جنرال محبوب […]

جنرال محبوب الله امیری رییس پیشین اداره ضد حوادث و آتش نشانی وزارت امور داخله، به اثر بیماری در گذشت. صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی از درگذشت جنرال محبوب الله امیری ابراز تاسف کرده و مرگ او را ضایعه بزرگ دانسته است.

در پیام رییس جمعیت اسلامی افغانستان از جنرال محبوب امیری به عنوان جنرال صادق و وطندوست یاد شده است.

درهمین حال، ریاست اجرایی حکومت طی اعلامیه ای جنرال محبوب امیری را افسر کارکشته، شجاع و مجرب و وطن‌دوست یاد کرده و نبود او را ضایعه بزرگ به افغانستان و به ویژه پلیس ملی کشور دانسته است. جنرال محبوب امیری از شش ماه به این سو در بستر بیماری بود.