صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان امروز با نیکولاس کی فرستاده غیرنظامی ناتو دیدا کرد. در این دیدار دوطرف درباره از سرگیری گفتگوهای صلح و شفافیت در روند شمارش آرای ریاست جمهوری بحث کرده اند.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان امروز با نیکولاس کی فرستاده غیرنظامی ناتو دیدا کرد.

در این دیدار دوطرف درباره از سرگیری گفتگوهای صلح و شفافیت در روند شمارش آرای ریاست جمهوری بحث کرده اند.