نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان دیروز در مسکو گردهم آمده و درباره روند صلح افغانستان گفتگوکردند. در همین حال پاکستان می‌گوید که این یک فرصت مهم برای بررسی پروسۀ متوقف شدۀ صلح افغانستان است. این در حالیست که زلمی خلیل­زاد نمایندۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور جدید سفرش را به برخی از کشورها […]

نمایندگان امریکا، روسیه، چین و پاکستان دیروز در مسکو گردهم آمده و درباره روند صلح افغانستان گفتگوکردند. در همین حال پاکستان می‌گوید که این یک فرصت مهم برای بررسی پروسۀ متوقف شدۀ صلح افغانستان است. این در حالیست که زلمی خلیل­زاد نمایندۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور جدید سفرش را به برخی از کشورها هفته جاری با دیدار از بروکسل پایتخت بلجیم آغاز کرد.

چرا مذاکرات که در حال نهایی شدن بود قطع شد و حالا نیاز است که از سرگرفته شود؟