سازمان ملل: نیمی از جمعیت کره شمالی دچار سوء تغذیه استند

گزارشگر سازمان ملل متحد هشدار داده است که یازده میلیون تن از مردم کره شمالی، تقریبا نیمی از جمعیت این کشور دچار سوء تغذیه استند.

توماس کوینتانا، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر کره شمالی، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که یکصدو چهل هزار کودک دچار سوء تغذیه و یک سوم آنها با خطر مرگ مواجه استند. این گزارشگر دولت کره شمالی را متهم کرده که منابع اقتصادی را صرف نیازهای مردم خود نکرده و نتوانسته غذای مورد نیاز آن ها را فراهم کند. طی سال‌های اخیر مقام‌های سازمان ملل متحد در باره نبود امنیت غذایی در کره شمالی هشدار داده اند. این درحالیست که کره شمالی در چند سال اخیر با خشکسالی مواجه بوده که این وضع را برای مردم بدتر کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top