زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان برای تسریع تلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان به بلجیم، فرانسه و روسیه سفر می کند. ریاست جمهوری در واکنش به آغاز سفر های خلیلزاد می گوید که افغانستان زمانی به صلح می رسد که روند صلح افغانستان توسط افغان ها رهبری […]

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان برای تسریع تلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان به بلجیم، فرانسه و روسیه سفر می کند. ریاست جمهوری در واکنش به آغاز سفر های خلیلزاد می گوید که افغانستان زمانی به صلح می رسد که روند صلح افغانستان توسط افغان ها رهبری شود.

تلاش ها برای رسیدن به صلح در حالیست که وزیر دفاع امریکا بر افزایش حمله های تهاجمی بر گروه طالبان تا رسیدن به صلح تاکید دارد

آیا ماموریت تازه امریکا می تواند تلاش های نا تمام صلح را به کرسی بنشاند؟