رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌ گوید که قفل دروزاه‌ ورودی دهلیز اول ساختمان آموزش‌ های انتخاباتی این کمیسیون به دستور مشاور امنیتی دبیرخانه‌ آن شکستانده شده و پس از آن دو سرباز ویژه‌ پلیس برای گرم‌ شدن به دهلیز این ساختمان رفته ‌اند. وی می گوید که شکستاندن قفل ساختمان آموزش‌ های انتخاباتی قابل قبول […]

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌ گوید که قفل دروزاه‌ ورودی دهلیز اول ساختمان آموزش‌ های انتخاباتی این کمیسیون به دستور مشاور امنیتی دبیرخانه‌ آن شکستانده شده و پس از آن دو سرباز ویژه‌ پلیس برای گرم‌ شدن به دهلیز این ساختمان رفته ‌اند. وی می گوید که شکستاندن قفل ساختمان آموزش‌ های انتخاباتی قابل قبول نبوده، اما قفل مرکز جمع ‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی باز نشده و آسیبی هم به آن نرسیده است.

یک شنبه شب گذشته دو پلیس ویژه وزارت امور داخله، در هماهنگی رییس دبیرخانه کمیسیون و مشاور امنیتی کمیسیون انتخابات، قفل مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات را شکستانده و وارد آن مرکز شدند. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در واکنش به این کار، خواهان تعلیق وظیفه رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات و معین ارشد امنیتی وزارت داخله شد. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان از کمیسیون انتخابات خواست که موضوع شکستاندن قبل را به گونه جدی بررسی کند. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می گوید که دو سرباز ویژه وزارت داخله به دستور مشاور امنیتی دبیرخانه کمیسیون انتخابات قفل را شکستانده و پس از آن برای گرم‌ شدن به دهلیز این ساختمان رفته ‌اند.

رییس کمیسیون انتخابات می افزاید که شرکت “دارملوک” طی مکتوبی که به این کمیسیون فرستاده است گفته که به مرکز اطلاعات دستبرد زده نشده است. همچنان قرار بود که روز سه شنبه روند شمارش آرا از سر گرفته شود که با واکنش مسوولانه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی مواجه شد.

ناظران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گویند که باید وظیفه رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به حالت تعلیق در آید. یونس نواندیش، یکی از ناظران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید تا زمانی که یک هیأت از طرف های دخیل در روند انتخابات تشکیل شده و این موضوع را بررسی نکند، اجازه نمی دهند که روند شمارش آرا آغاز شود.

از چند روز به این سو کار شمارش آرا از سوی کمیسیون انتخابات متوقف شده است. تاکنون معلوم نیست که شمارش آرا چی زمانی دوباره از سر گرفته می شود.