اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر اعلام می ‌شود.

عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون می گوید که،  به هدف تأمین شفافیت، جدا ساختن رأی سفید از سیاه و آرای بیومتریک از غیر بیومتریک، نتایج ابتدایی با تأخیر اعلام می‌ شود. بر اساس تقویم انتخاباتی این نتایج باید امروز میزان اعلام می ‌شد.

نوشته‌های مرتبط


Top