دو مجسمه شیر با قدامت چندین هزارساله از منطقه “خُم ‌زرگر” کاپیسا کشف شده است. مسوولان محلی در ولایت کاپیسا می‌ گویند براساس بررسی‌ های ابتدایی این دو مجسمه تازه کشف شده، قدامت چندین هزارساله دارد و آثار مربوط دوران کنشکا است. این دو مجسمه در دو طرف پله ‌های زینه‌ های سنگی حکاکی شده، […]

دو مجسمه شیر با قدامت چندین هزارساله از منطقه “خُم ‌زرگر” کاپیسا کشف شده است.

مسوولان محلی در ولایت کاپیسا می‌ گویند براساس بررسی‌ های ابتدایی این دو مجسمه تازه کشف شده، قدامت چندین هزارساله دارد و آثار مربوط دوران کنشکا است. این دو مجسمه در دو طرف پله ‌های زینه‌ های سنگی حکاکی شده، از یک خانه مسکونی در منطقه خُم‌ زرگر در زیر زمین کشف شده است. قیس قادری، سخنگوی والی کاپیسا می‌ گوید که باستان ‌شناسان احتمال داده ‌اند، این زینه مربوط یک معبد بوده است. خُم‌ زرگر در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا موقعیت دارد و از مراکز عمده دوران کنشکا، از سلسه کوشانی‌ و نیز از مراکز عمده آیین بودایی به شمار می ‌رود.