دولت جاپان تصمیم گرفته است به جای پیوستن به ایتلاف تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس، نیروهای دفاعی خود را به تنگه هرمز اعزام کند. به گزارش رسانه های جاپان، هدف از اعزام نیروهای دفاعی جاپان به خلیج فارس حفاظت از کشتی های تجاری است. آمریکا با توجه به قدرت دریایی جاپان، به دنبال جذب […]

دولت جاپان تصمیم گرفته است به جای پیوستن به ایتلاف تحت رهبری آمریکا در خلیج فارس، نیروهای دفاعی خود را به تنگه هرمز اعزام کند.

به گزارش رسانه های جاپان، هدف از اعزام نیروهای دفاعی جاپان به خلیج فارس حفاظت از کشتی های تجاری است. آمریکا با توجه به قدرت دریایی جاپان، به دنبال جذب توکیو در ایتلاف نظامی برای حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس بوده است. اما پیش از این نیز رسانه های جاپان گزارش داده بودند که این کشور قصد ندارد به ایتلاف نظامی به رهبری آمریکا در خلیج فارس بپیوندد. پیش از این مقام های ایران گفته اند که حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس باعث افزایش تنش در این منطقه می شود.