سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نزدیک به نصف جمعیت افغانستان مصوونیت غذایی ندارند. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی خوراک می ‌گوید که چهل و چهار درصد جمعیت افغانستان مصوونیت غذایی ندارند. سرپرست سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه در مراسمی گرامی داشت […]

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نزدیک به نصف جمعیت افغانستان مصوونیت غذایی ندارند.

سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی خوراک می ‌گوید که چهل و چهار درصد جمعیت افغانستان مصوونیت غذایی ندارند. سرپرست سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه در مراسمی گرامی داشت از روز جهانی غذا گفت که چهل و چهار اعشاریه شش درصد جمعیت افغانستان مصوونیت غذایی ندارند.

او اضافه کرد که همچنان مشکل سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان یک مشکل جدی محسوب می ‌شود طوری که به گفته او، سی و هفت ررصد کل کودکان زیر سن پنج سال در کشور از این مشکل رنج می ‌برند.

بااین حال، فدا محمد پیکان معین خدمات صحی وزارت صحت عامه در این مراسم با تایید آمار سی و هفت درصدی سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال در کشور افزود که از هر ده کودک در کشور یک تن با آسیب ‌های تغذی غیرقابل برگشت دچار است.

معین وزارت صحت عامه، مشکل سوء ‌تغذیه کودکان را چالشی می داند به باور او وزارت صحت به تنهایی قادر به کاهش آن نیست.

از سویی هم حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت با اشاره به عدم مصوونیت غذایی نزدیک به نیم از جمعیت کشور، گفت که این وزارت در چوکات برنامه آجندای ملی مصوونیت غذا برای رفع این مشکل کار می ‌کند. او گفت که در چوکات این برنامه، صدها هزار باغچه خانگی، باغچه ‌های کوچک، فارم ‌های مرغداری و سبزخانه ‌ها در روستاها ساخته شده که دسترسی به مواد غذایی را در کشور افزایش داده است.

گفتنی است که ده درصد از کل جمعیت جهان با کمبود غذا رو به رو استند. این در حالی است که بیشتر از ده درصد دیگر از خوراک زیاد دچار مشکلات صحی شده ‌اند.