وزارت های دفاع ملی و امور داخله اعلام کرده اند که شب گذشته عملیات گسترده‌ تصفیوی در مرکز و ولسوالی های بغلان آغاز شده است. وزارت امور داخله می گوید که در نخستین ساعت های آغاز این عملیات، نظامیان کشور توانستند، ساحات دندغوری، دندشهاب ‌الدین و دشت کیله ‌گی را از حضور افراد وابسته به […]

وزارت های دفاع ملی و امور داخله اعلام کرده اند که شب گذشته عملیات گسترده‌ تصفیوی در مرکز و ولسوالی های بغلان آغاز شده است.

وزارت امور داخله می گوید که در نخستین ساعت های آغاز این عملیات، نظامیان کشور توانستند، ساحات دندغوری، دندشهاب ‌الدین و دشت کیله ‌گی را از حضور افراد وابسته به گروه طالبان تصفیه کنند. براساس معلومات ارگان های امنیتی، در پی این عملیات، مخفیگاه ‌های طالبان در حومه های شهر پلخمری نیز آماج حمله هوایی گرفته است. وزارت داخله می گوید که این عملیات هنوز ادامه دارد.