مأموران ویژه امنیت ملی با اجرای عملیاتی، عاملان منهدم سازی یک پایه برق در سالنگ را بازداشت کرده اند. دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این افراد از روستای آهنگران ولسوالی سالنگ ولایت پروان بازداشت شده اند. امنیت ملی می گوید که سردسته این افراد دل آغا مشهور به […]

مأموران ویژه امنیت ملی با اجرای عملیاتی، عاملان منهدم سازی یک پایه برق در سالنگ را بازداشت کرده اند.

دفتر رسانه ای امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این افراد از روستای آهنگران ولسوالی سالنگ ولایت پروان بازداشت شده اند. امنیت ملی می گوید که سردسته این افراد دل آغا مشهور به مماتی است و پیش از منهدم کردن پایه برق از ریاست برشنا خواستار پرداخت پول شده بود. به گفته امنیت ملی، پس از آن که شرکت برشنا از پرداخت پول به آنان خود داری کرد، یک پایه برق را منهدم کردند.