دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که ریاست جمهوری در تبانی با حلقات خاص در کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال تقلب است. اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که برای جلوگیری از تقلب، روند وارد کردن آرای غیر بایومتریک به بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات را […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که ریاست جمهوری در تبانی با حلقات خاص در کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال تقلب است. اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که برای جلوگیری از تقلب، روند وارد کردن آرای غیر بایومتریک به بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات را متوقف کند.

شماری از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گویند که ارگ ریاست جمهوری در تبانی با حلقات خاص در کمیسیون مستقل انتخابات، به دنبال تقلب است.

اسدالله سعادتی معاون دوم، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که از بهر جلوگیری از تقلب های سازمان یافته در کمیسیون مستقل انتخابات، باید روند وارد کردن آرای غیر بایومتریک به مرکزی جمع آوری معلومات کمیسیون انتخابات متوقف شود.

معاون دوم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می افزاید که اصرار کمیسیون مستقل انتخابات به وارد کردن آرای غیر بایومتریک در سیستم به معنای حمایت از تقلب است.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار می دهد در صورتی که این روند ادامه پیدا کند و کمیسیون در تبانی با ارگ تلاش کند تا سنگ بنای تقلب سیستماتیک را بگذارد، این دسته انتخاباتی، از هرگزینه لازم و ممکن استفاده خواهد کرد تا از رای مردم دفاع کند. پیش از این کمیسیون انتخابات گفته است که تنها آرای بایومتریک مدار اعتبار است و آرای غیر بایومتریک باطل خواهد شد.