پولیس کندهار از یک حمله انتحاری در نزدیک محبس این ولایت جلوگیری کرده است. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که عامل انتحاری می خواست با استفاده از یک صوب واسکت انتحاری حمله تروریستی انجام دهد. براساس خبرنامه این فرد همراه با فرد راه بلدش بازداشت شده است.

پولیس کندهار از یک حمله انتحاری در نزدیک محبس این ولایت جلوگیری کرده است.

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که عامل انتحاری می خواست با استفاده از یک صوب واسکت انتحاری حمله تروریستی انجام دهد. براساس خبرنامه این فرد همراه با فرد راه بلدش بازداشت شده است.