آمریکا می‌گوید که سه هزار سرباز دیگرش را به عربستان سعودی می‌فرستد. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که شمار موشک‌ها و سپرهای دفاعی آمریکا نیز در عربستان افزایش خواهد یافت. به گفته وزیر دفاع آمریکا، عربستان سعودی همچون یکی از متحدان درازمدت آمریکا در خاورمیانه، خواهان پشتیبانی بیشتر شده‌است تا بتواند توان دفاعی‌اش را […]

آمریکا می‌گوید که سه هزار سرباز دیگرش را به عربستان سعودی می‌فرستد. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که شمار موشک‌ها و سپرهای دفاعی آمریکا نیز در عربستان افزایش خواهد یافت.

به گفته وزیر دفاع آمریکا، عربستان سعودی همچون یکی از متحدان درازمدت آمریکا در خاورمیانه، خواهان پشتیبانی بیشتر شده‌است تا بتواند توان دفاعی‌اش را بربنیاد نیازهای کنونی نیرومند کند. آمریکا می‌گوید که این کار را برای پشتیبانی از متحدانش، حمایت از اقتصاد جهانی و حفاظت از رفت و آمد امن کشتی‌ها در خلیج فارس انجام می‌دهد و به همین هدف، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا در حالت آماده‌باش قرار دارند.