سازمان ملل متحد می‌ گوید که در حملات هوایی آمریکا در ولایات فراه و نیمروز که بر مراکز مواد مخدر انجام شده است، تلفات جدی به غیرنظامیان نیز وارد شده است. در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که این حملات در ماه می سال دوهزار نزده در ولسوالی بکواه فراه و دلارام نیمروز […]

سازمان ملل متحد می‌ گوید که در حملات هوایی آمریکا در ولایات فراه و نیمروز که بر مراکز مواد مخدر انجام شده است، تلفات جدی به غیرنظامیان نیز وارد شده است. در یک گزارش سازمان ملل متحد آمده است که این حملات در ماه می سال دوهزار نزده در ولسوالی بکواه فراه و دلارام نیمروز انجام شده است.

این حملات در ماه می سال دوهزار و نزده میلادی در ولسوالی بکواه فراه و بخش ‌های از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز ، مراکزی را هدف قرار داد که توسط نیروهای هوایی آمریکا به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی شده بود.

در یک گزارش سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه مننتشر شد آمده است که ملل متحد سی و نه مورد تلفات غیرنظامیان را از اثر حملات متعدد بر بیش از شصت محل در ولسوالی بکواه و شماری از بخش ‌های ولسوالی دلارام ولایت نیمروز که نیروهای آمریکایی در افغانستان به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی کرده اند، تایید می کند.

بر اساس این گزارش در این میان چهارده کودک و یک زن شامل استند. همچنان ملل متحد روی گزارش‌های معتبر در مورد حداقل سی و هفت مورد تلفات غیرنظامیان که بیشتر آنان زنان و کودکان استند، کار می‌کند.

این گزارش توسط دفتر هیات معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان و دفتر حقوق بشر این سازمان تهیه شده است. ملل متحد تاکید کرده است که تطبیق قانون پاسخ مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی مواد مخدر است؛ نه عملیات نظامی که غیرنظامیان را با خطر مواجه می کند.