بنیاد انتخابات شفاف افغانستان“تیفا” می گوید که زمینه تقلب در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. مسوولان این بنیاد که یافته ها خود را در پیوند به انتخابات ارایه می کردند می گویند که فشارهای سیاسی بالای مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت هر روز بیشتر می شود. مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان “تیفا” یافته های […]

بنیاد انتخابات شفاف افغانستانتیفامی گوید که زمینه تقلب در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. مسوولان این بنیاد که یافته ها خود را در پیوند به انتخابات ارایه می کردند می گویند که فشارهای سیاسی بالای مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت هر روز بیشتر می شود.

مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان “تیفا” یافته های خود را در پیوند به انتخابات با رسانه ها شریک کردند. نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی این بنیاد می گوید که فشارهای سیاسی بالای مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد. آقای ایوب زاده اما نمی گوید که این فشارها از سوی چی کسانی بالای مسوولان کمیسیون انتخابات اعمال می شود. به گفته رییس اجرایی تیفا، تداوم فشارهای سیاسی زمینه را برای تقلب در کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می کند.

آقای ایوب زاده، همچنان از کندی کاری در کار کمیسیون مستقل انتخاباتی نگرانی می کند و می گوید که دوام این مساله اعلام نتایج انتخابات را به تاخیر می اندازد.

رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهارات سفارت آمریکا مبنی بر این که هیچ جایی برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیست را رد می کند. به گفته وی، در حال حاضر زمینه ها برای تقلب در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد و با گذشت هر روز بیشتر نیز می شود.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان خواست های از کمیسیون مستقل انتخابات نیز دارد. اعلام شمار واقعی رای دهندگان انتخابات با تفکیک رای بایومتریک و بدون بایومتریک. دوری مسوولان کمیسیون انتخابات از تن دادن به فشار های سیاسی و مداخله کشورهای دیگر در امور کاری کمیسیون انتخابات و سرعت بخشیدن در کار کمیسیون انتخابات از جمله خواست های این بنیاد از کمیسیون انتخابات است.