مسوول خود خوانده استخبارات طالبان براى ولسوالى واغظ ولایت غزنی بازداشت شده است. قول اردوى عملیات خاص کوماندو با نشر خبرنامه ای گفته است که ملا نورالدین مسوول خود خوانده استخبارات طالبان براى ولسوالى واغظ، طى عملیات نیرو هاى ویژه از روستای محمد خان این ولسوالى بازداشت شده است. خبرنامه می افزاید که یک برادر […]

مسوول خود خوانده استخبارات طالبان براى ولسوالى واغظ ولایت غزنی بازداشت شده است.

قول اردوى عملیات خاص کوماندو با نشر خبرنامه ای گفته است که ملا نورالدین مسوول خود خوانده استخبارات طالبان براى ولسوالى واغظ، طى عملیات نیرو هاى ویژه از روستای محمد خان این ولسوالى بازداشت شده است. خبرنامه می افزاید که یک برادر این مسوول طالبان نیز به اتهام همکارى در انجام فعالیت هاى تروریستى بازداشت شده است.