برهم صالح، رییس جمهور عراق ضمن درخواست پایان تظاهرات اعتراضی اخیر، خشونت علیه تظاهرات کنندگان و فشار بر رسانه‌ها را محکوم کرده است. رییس جمهور عراق در سخنانی در تلویزیون آن کشور گفته است که “دولت و نیروهای امنیتی تاکید دارند که هیچ دستوری برای تیراندازی به سوی معترضان نداده‌اند و چنین دستوری هرگز توسط […]

برهم صالح، رییس جمهور عراق ضمن درخواست پایان تظاهرات اعتراضی اخیر، خشونت علیه تظاهرات کنندگان و فشار بر رسانه‌ها را محکوم کرده است.

رییس جمهور عراق در سخنانی در تلویزیون آن کشور گفته است که “دولت و نیروهای امنیتی تاکید دارند که هیچ دستوری برای تیراندازی به سوی معترضان نداده‌اند و چنین دستوری هرگز توسط دولت و نهادهای دولتی صادر نشده است.” آقای صالح گفته است کسانی که مرتکب این اقدامات شده‌اند، جنایتکار و یاغی استند. رییس جمهور عراق در مورد برآورده نشدن خواسته‌های مردم این کشور گفته است که درست است که اقتصاد عراق به خاطر تهدیدهای امنیتی گرفتار کمبود است، اما او در عین حال از معترضان خواسته است که دست از تظاهرات بردارند. تظاهرات عراق از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد و تظاهرات کنندگان با متهم کردن تشکیلات حکومتی به ناکارآیی، خواستار بهبود شرایط اقتصادی مردم و مبارزه با فساد شده‌اند.