سفر هییت گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به اسلام آباد در حالی صورت گرفت که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز از اسلام آباد دیدار کرد. منابع گزارش داده اند که خلیلزاد با هییت طالبان پشت درهای بسته دیدار کرده اند. حکومت افغانستان آتش بس را پیش شرط آغاز گفتگوهای […]

سفر هییت گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به اسلام آباد در حالی صورت گرفت که زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز از اسلام آباد دیدار کرد. منابع گزارش داده اند که خلیلزاد با هییت طالبان پشت درهای بسته دیدار کرده اند.

حکومت افغانستان آتش بس را پیش شرط آغاز گفتگوهای صلح می داند.

گفتگوهای صلح با چه پیش شرط های آغاز خواهد شد؟