آمریکا بیست و هشت سازمان و شرکت چینی را به دلیل نقض حقوق مسلمانان اویغور در این کشور تحریم کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا این سازمان ها و شرکت های چینی را در نقض حقوق بشر و بدرفتاری با مسلمانان قوم اویغور در ولایت شین ‌جیانگ چین متهم کرده است. براساس گزارشها، تمامی این سازمان […]

آمریکا بیست و هشت سازمان و شرکت چینی را به دلیل نقض حقوق مسلمانان اویغور در این کشور تحریم کرده است.

وزارت بازرگانی آمریکا این سازمان ها و شرکت های چینی را در نقض حقوق بشر و بدرفتاری با مسلمانان قوم اویغور در ولایت شین ‌جیانگ چین متهم کرده است. براساس گزارشها، تمامی این سازمان ها اکنون در فهرستی قرار دارند که از خریداری محصولات از آمریکا بدون داشتن مجوز از واشنگتن منع شده اند. نام یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات تجسسی و نظارتی جهان در میان تحریم شدگان به چشم می خورد. گروه های حقوق بشر می گویند که چین تا یک میلیون اویغور و سایر مسلمانان را در اردوگاه ها تحت بازداشت قرار داده است. اما چین اینها را “مراکز آموزش حرفه ای” برای مبارزه با افراط گرایی توصیف کرده است.