مسوولان محلی ولایت پروان از کشف یک موتر بمب گذاری شده در این ولایت خبر داده اند. عبدالواسع گلبهاری آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پروان می گوید که نیروهای امنیتی این موتربمب را دیشب از یک باغ در ولسوالی بگرام کشف کردند. به گفته وی، در پیوند به این رویداد شش تن بازداشت شده‌ اند.

مسوولان محلی ولایت پروان از کشف یک موتر بمب گذاری شده در این ولایت خبر داده اند.

عبدالواسع گلبهاری آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت پروان می گوید که نیروهای امنیتی این موتربمب را دیشب از یک باغ در ولسوالی بگرام کشف کردند. به گفته وی، در پیوند به این رویداد شش تن بازداشت شده‌ اند.