مسوولان در کمسیون انتخابات می گویند که روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از ولایت ها به کابل تکمیل شده که جهت طی مراحل و پروسس به مرکز ملی ثبت اطلاعات فرستاده خواهد شد. این در حالیست که کمیسیون انتخابات از ناپدید شدن برخی دستگاه های بایومتریک و کارت حافظه شماری دیگری دستگاه های بایومتریک از […]

مسوولان در کمسیون انتخابات می گویند که روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از ولایت ها به کابل تکمیل شده که جهت طی مراحل و پروسس به مرکز ملی ثبت اطلاعات فرستاده خواهد شد.

این در حالیست که کمیسیون انتخابات از ناپدید شدن برخی دستگاه های بایومتریک و کارت حافظه شماری دیگری دستگاه های بایومتریک از کابل و ولایت ها خبر داده است.

نهاد های ناظر انتخابات می گویند که بروز مشکلات در دستگاه های بایومتریک در قانون انتخابات پیش بینی نشده است.

آیا چالش های موجود شفافیت انتخابات را تحت شعاع قرار می دهد؟

آیا در روند انتقال این مواد مواردی بوده می تواند که شفافیت در انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد؟